Asianajotoimisto Pro Juridica Oy soveltaa seuraavan sisältöisiä yleisiä ehtoja vastaanottamiinsa asianajotoimeksiantoihin.

 

Toimeksisaaja

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy
Hallituskatu 13–17 D 39
90100 Oulu
oulu@projuridica.fi
puh. 020 7551 480
www.projuridica.fi

Toimeksiannon ottaminen

Ennen toimeksiannon ottamista toimistomme on tunnistettava asiakkaansa. Toimistomme on myös ilmoitettava viranomaisille rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevista epäilyistä.

Toimeksiantosuhde toimistoomme syntyy, kun toimistomme palveluksessa oleva asianajaja tai muu lakimies on nimenomaisesti hyväksynyt asiakkaan tarjouksen taikka toimeksiannon hoitoa koskevan pyynnön. Toimistomme tarkistaa mahdollisuudet esteellisyydet ennen hyväksymistä sekä tarvittaessa uudestaan toimeksiannon aikana.

Toimeksiannon sisältö

Toimeksiantomme koskee oikeudellisia palveluja sekä neuvontaa. Toimeksiannon keskeinen sisältö pyritään vahvistamaan asiakkaallemme kirjallisesti.

Toimeksiantomme piiriin ei kuulu talouteen, liikkeenjohtoon, verotukseen ja ei-juridista rahoitukseen liittyvää neuvonantoa taikka muun kuin Suomen lain soveltamista koskevia kysymyksiä.

Lisäksi toimeksiannon piiriin kuuluvat ne lisätyöt, joita päämiehemme myöhemmin toimeksiannon vireillä ollessa toimistoltamme pyytää ja jotka toimistomme ottaa hoidettavakseen.

Toimistomme nimeää asiaan vastuullisen asianajajan, joka voi tarpeen mukaan käyttää apunaan toimiston muita lakimiehiä ja henkilökuntaa.

Sähköpostia käytetään yhteydenpitoon ja liitetiedostojen lähettämiseen, salausta ei lähtökohtaisesti käytetä. Toimeksiantajan tulee ilmoittaa toimistolle erikseen, mikäli hän haluaa toimeksiannon hoitoon liittyvää sähköpostiliikennettä salattavaksi.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Toimeksiannon aikataulu ja kesto

Asian hoito aloitetaan sovittuna ajankohtana ja se hoidetaan ilman aiheetonta viivytystä. Jos kyse on riita-asiasta, sen käsittely (tuomioistuimessa) voi viedä useita vuosia. Laskutus tapahtuu kuukausittain, ellei muusta erikseen sovita.

Päämiehellämme on oikeus koska tahansa keskeyttää toimeksiannon hoito irtisanomalla tämä toimeksiantosopimus syytä ilmoittamatta päättymään yhden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.

Toimistollamme on oikeus irtisanoa tämä toimeksiantosopimus pätevästä ja hyväksyttävästä syystä päättymään kahden viikon irtisanomisaikaa noudattaen.

Hinta-arvio ja palkkio

Toimistomme antaa toimeksiantajalleen pyydettäessä hinta-arvion asian hoidon todennäköisesti vaatimasta työmäärästä, mikäli toimeksiannon laatu ja olosuhteet sen mahdollistavat.

Lähtökohtaisesti palkkio on tuntiveloitusperusteinen (euroa tehokkaalta työtunnilta). Erikseen voidaan sopia kiinteästä veloituksesta, mikäli toimeksiannon laatu ja olosuhteet sen mahdollistavat.

Lisäksi veloitamme toimeksiannon hoidosta aiheutuneet kulut, kuten matkakulut ja viranomaismaksut. Veloituksiin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palkkioennakko

Toimistolla on oikeus pyytää toimeksiantajalta kulu- ja palkkioennakkoa toimeksiannon alkaessa. Jos ennakkoa pyydetään, sen suorittaminen viipymättä on edellytyksenä asian hoidon aloittamiselle.

Toimistomme ei hoida maksuttomia oikeudenkäyntejä

Yksityishenkilöllä saattaa olla oikeus saada maksuton oikeudenkäynti taikka asianajokulujaan korvatuksi oikeusapuna, osaksi tai kokonaan. Jos toimeksiantajamme haluaa selvittää asian, kehotamme häntä kääntymään esimerkiksi paikkakuntansa yleisen oikeusaputoimiston puoleen heti, jo ennen kuin toimeksianto annetaan toimistollemme. Toimistomme ei hoida maksuttomia oikeudenkäyntejä eikä oikeusapuna korvattavia toimeksiantoja.

Oikeusturvavakuutuksesta

Oikeusturvavakuutus on asiakkaamme ja vakuutusyhtiön välinen sopimus, jossa on sovittu asiakkaan oikeudesta saada asianajokulujaan korvatuiksi vakuutussopimuksen asettamissa rajoissa. Toimistomme osoittaa laskun toimeksiannon hoidosta asiakkaallemme eikä vakuutusyhtiölle. Veloituksemme määrä tai oikeutemme saada palkkiomme ja kulumme korvatuiksi asiakkaaltamme eivät riipu siitä, hyväksyykö oikeusturvavakuutuksen myöntänyt vakuutusyhtiö toimenpiteitämme taikka kulujamme korvattaviksi vai ei. Toimistomme ei ota vastuuta siitä, korvaako oikeusturvavakuutus asiakkaallemme toimeksiannon hoitoa koskevat palkkiomme tai kulumme osaksi tai kokonaan.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Noudatamme luottamuksellisuutta kaikessa toiminnassamme meitä sitovien asianajajia koskevien säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Käsittelemme toimeksiantoon liittyviä henkilötietoja henkilötietojen suojaamista koskevien tietosuojalakien mukaisesti. Toimistomme käsittelee henkilötietoja muun muassa oikeudellisten palveluiden tuottamisessa, asiakassuhteen ylläpitoon liittyvissä toimissa, markkinointitarkoituksissa sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämisessä. Lisätietoja suorittamastamme henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivujemme tietosuojakäytännössä.

Asianajopalveluita koskeva yleinen tiedonantovelvollisuus

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Asianajotoimisto Pro Juridica Oy:n Y-tunnus on 2287184-3 ja arvonlisäverotunniste FI22871843.

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ”asianajaja” –ammattinimike on annettu Suomessa. Asianajotoimisto Pro Juridica Oy:n asianajajia valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Pro Juridica Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö FENNIA
Y-tunnus 0196826-7
00017 Fennia
Vaihde 010 5031
www.fennia.fi

Ota yhteyttä

 • Kuinka voisimme auttaa sinua?
  Jätä viestisi tähän, niin olemme sinuun yhteydessä.

  Oulu

  020 7551 480

  Jyväskylä

  020 7551 490

 • Puhelinnumerosi
 • Lisätieto koskien soittopyyntöäsi
 • Nimesi
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Viesti
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lähetä viesti asiantuntijalle

 • Miten voisin olla avuksesi?

 • Puhelinnumerosi
 • Lisätieto koskien soittopyyntöäsi
 • Nimesi
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Viesti
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.