Yleistä

Tämä tietosuojakäytäntö määrittelee, kuinka Asianajotoimisto Pro Juridica Oy (”me”) käyttää tietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/879; ”GDPR”) mukaisesti. Käsittelemme tietoja asiakkaistamme, mahdollisista asiakkaista ja muista osapuolista, joille lähetämme markkinointimateriaaleja, sekä työnhakijoista.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Asianajotoimisto Pro Juridica Oy
Verkkosivut: http://www.projuridica.fi/fi/
Osoite: Hallituskatu 13-17 D, 90100 Oulu
Puhelin: 020 7551 480
Sähköposti: oulu@projuridica.fi
Yhteyshenkilö: Jaana Laamanen
Yhteyshenkilön sähköposti: jaana.laamanen@projuridica.fi
Yhteyshenkilö ei ole GDPR:n tarkoittama tietosuojavastaava.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • oikeudellisten palvelujen tuottamiseksi, jolloin käsittely perustuu toimeksiantosopimuksen täyttämiseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun;
 • asiakassuhteen ylläpitoon liittyviin toimiin, kuten toimeksiannon avaaminen ja hoitaminen, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ja toimeksiantosopimuksen täyttämiseen;
 • asiakashankintaan ja markkinointiin, jolloin käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun;
 • lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi ja Suomen Asianajajaliiton ohjeiden noudattamiseksi. Tällaisia velvollisuuksia on esimerkiksi esteellisyystarkastuksen tekeminen, asiakkaan tunnistaminen ja toimenpiteet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä asetetun lain täyttämiseksi.
 • rekrytointiin liittyviin toimenpiteisiin, jolloin käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu mahdollista työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, ja mahdollisesti suostumus tietojen säilyttämiseksi tulevaa rekrytointiprosessia varten.

Mitä tietoja keräämme

Sinua koskevat käsittelyn tarkoituksen perusteella määräytyvät perustiedot kuten nimesi, osoitetietosi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, ikäsi, työtehtäväsi, työnantajasi.

Asiakkaan yksilöintitiedot: lakisääteiset tiedot asiakkaan tunnistamiseksi ja asiakkaan taloudellisen tilan ja poliittisen vaikutusvallan selvittämiseksi.

Asiakastiedot: Tiedot liittyen sopimussuhteeseen meidän ja asiakkaan välillä sekä osapuolten väliseen viestintään.

Suostumukset ja kiellot: Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot liittyen erityyppisiin henkilötietojen käsittelytarkoituksiin.

Analytiikka: Verkkosivujemme käyttöä koskevat tiedot, kuten käyttämäsi IP-osoite ja selaintyyppi. Verkkosivujen keräämä tieto ei yksilöi tiettyä käyttäjää.

Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä asioissa tai asianajotoimeksiantoon perustuen. Voimme käyttää henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi teknisten palveluiden tarjoajat). Nämä palveluntarjoajat saavat käyttää henkilötietoja ainoastaan toimistomme ja ko. palveluntarjoajan välisen sopimuksen sekä ohjeistuksemme mukaisesti. Edellytämme palveluntarjoajilta asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika

Asiakkaan tai potentiaalisten asiakkaiden tietojen säilyttäminen myynti- ja markkinointitarkoituksiin arvioidaan säännöllisin väliajoin. Samalla tarkastetaan tietojen oikeellisuus. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen tarkastamisen yhteydessä, tai kun se muutoin katsotaan tarpeelliseksi. Markkinointia koskevien viestien yhteydessä ilmoitamme mahdollisuudesta kieltää markkinointi vastaamalla markkinointiviestiin. Työnhakijoiden tiedot poistetaan säännöllisesti. Asianajotoimeksiantoihin liittyvät henkilötiedot säilytetään asianajosäännösten mukaisesti.

Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen

Keräämme suuren osan sinua koskevasta tiedostamme suoraan sinulta itseltäsi tai viestinnästämme sinun kanssasi, kun käytät tarjoamiamme palveluita. Oman julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta toteutettavan tiedonhankintamme kautta saatamme lisätä yksittäisiä henkilöitä rekistereihimme markkinointitarkoituksissa. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös silloin kun lähetät sähköpostia henkilökuntaamme kuuluvalle.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää eri palveluntarjoajien rekistereistä, kuten Alma Talent Oy tai Suomen Asiakastieto Oyj tai muut yhteystietoja tarjoavat palvelutarjoajat ja verkostot.

Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on GDPR:n perusteella muun muassa seuraavat oikeudet, mutta huomaathan, että asianajotoimiston hallussa olevat tiedot ovat kuitenkin pääasiallisesti asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piirissä. Asianajotoimisto on velvollinen noudattamaan asianajotoimintaa koskevia säännöksiä:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin: sinulla on oikeus kohtuullisin väliajoin pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen poistamiseen: tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus saada tietosi poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, huomioiden kuitenkin, että asianajotoimistolla on oikeus olemassa olevien toimeksiantojen hoitamiseen käsittelyn rajoituksesta huolimatta.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, esimerkiksi jos kiistät tietojesi paikkansa pitävyyden, käsittely on lainvastaista, tai henkilötietojasi ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista markkinointilistaltamme, jolloin emme enää lähetä sinulle asiakas- tai markkinointiviestejä. Mikäli henkilötietojasi käsitellään suostumukseen perustuen, sinulla on milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamasi suostumus. Huomaathan kuitenkin, että tämä saattaa vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Muuta

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa ”Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot” olevin yhteystiedoin.

Mikäli  henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toimintamme ei mielestäsi ole soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli emme mielestäsi ole riittävällä tavalla varmistaneet oikeuksiesi toteutumista, sinulla on myös oikeus tehdä kantelu tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. Tiedot ovat ainoastaan niiden henkilöiden saavutettavissa, joiden toimenkuvaan kuuluu käsitellä kyseisiä tietoja.

Ota yhteyttä

 • Kuinka voisimme auttaa sinua?
  Jätä viestisi tähän, niin olemme sinuun yhteydessä.

  Oulu

  020 7551 480

  Jyväskylä

  020 7551 490

 • Puhelinnumerosi
 • Lisätieto koskien soittopyyntöäsi
 • Nimesi
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Viesti
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lähetä viesti asiantuntijalle

 • Miten voisin olla avuksesi?

 • Puhelinnumerosi
 • Lisätieto koskien soittopyyntöäsi
 • Nimesi
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Viesti
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.