Yrityssaneerausmenettely mahdollisuutena selviytyä yhtiön taloudellisesta kriisistä

20.05.20Uutinen

Nopeat muutokset yhtiön toimintaympäristössä kuten kilpailutilanteen muuttuminen, lainsäädännön muutokset tai esimerkiksi vallitsevan koronaviruspandemian aiheuttama äkillinen kysynnän lasku voivat johtaa yhtiön taloudellisiin vaikeuksiin, mikäli liiketoimintaa ei onnistuta sopeuttamaan vallitseviin olosuhteisiin. Yhtiö on maksukyvytön, kun se ei kykene selviytymään veloistaan.

Yrityssaneerausmenettelyn tavoitteena on kriisiin ajautuneen jatkamiskelpoisen yhtiön liiketoiminnan tervehdyttäminen, jossa saneerausohjelman avulla pyritään parantamaan yhtiön toimintaedellytyksiä kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen ja auttamaan yhtiötä selviytymään kriisin yli. Yhtiön velkaantumisen syyt selvitetään saneerausmenettelyssä.

Oikein ajoitettuna, kohdistettuna ja toteutettuna saneerausmenettelyn voidaan katsoa palvelevan myös yhtiön sidosryhmiä. Saneerausmenettelyn aloittamisesta sekä menettelyssä laadittavan saneerausohjelman vahvistamisesta päätöksen tekee tuomioistuin.

Milloin kriisiin ajautuneen yhtiön tervehdyttäminen on mahdollista?

Käytännössä saneerausmenettelyn onnistuminen edellyttää, että yhtiölle on laadittavissa toteuttamiskelpoinen saneerausohjelma, jonka avulla yhtiön toiminta on mahdollista tervehdyttää elinkelpoiseksi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Yhtiöllä tulee olla riittävä (oma tai ulkopuolinen) rahoitus, jotta yhtiö kykenee selviytymään menettelystä aiheutuvista kuluista, juoksevista velvoitteistaan sekä saneerausohjelmassa vahvistettavista saneerausvelkojen lyhennyksistä. Lisäksi ohjelmalle tulee saada velkojien keskuudessa vähimmäisluottamus, joka on välttämätön menettelyssä laadittavan saneerausohjelman vahvistamiseksi.

Saneerauksen tulee johtaa velkojien kannalta konkurssia parempaan lopputulokseen. Mikäli saneeraamalla yhtiön maksukyvyttömyyttä ei voida poistaa tai sen uusiutumista ei voida torjua muuten kuin lyhytaikaisesti, käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jää hakea yhtiö konkurssiin. Konkurssissa yhtiön liiketoiminta päättyy, yhtiön omaisuus realisoidaan ja realisoinnista kertyneet varat jaetaan velkojille.

Tervehdyttämistoimet ja velkojen uudelleenjärjestely

Saneerausmenettelyssä yhtiölle laaditaan saneerausohjelma, joka sisältää määräykset yhtiössä suoritettavaksi tulevista, yhtiön toiminnan tervehdyttämiseen tähtäävistä liiketaloudellisista toimenpiteistä ja järjestelyistä, jotka ovat välttämättömiä yhtiön toiminnan jatkamiseksi.

Tällaisia yhtiökohtaisesti räätälöityjä saneerausohjelmaan otettavia määräyksiä ovat muun muassa määräykset liiketoiminnan kehittämisestä, uudelleensuuntaamisesta tai lopettamisesta, tarpeettoman omaisuuden rahaksimuutosta sekä henkilöstöä koskevista järjestelyistä kuten vakituisen henkilöstön määrän vähentämisestä. Kannattavuuden parantamiseen pyritään kulurakennetta keventämällä, toimintaa tehostamalla sekä kannattamattomasta liiketoiminnan osasta luopumalla. Saneerausmenettelyssä yhtiö voi irrottautua tietyistä vuokra- ja leasingsopimuksista erityistä 2 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, minkä avulla voidaan saada aikaan kustannussäästöjä.

Keskeisimmät saneerausohjelman määräykset koskevat velkojen uudelleenjärjestelyä, erityisesti vakuudettomien velkojen leikkausprosenttia ja maksuohjelman kestoa. Velan määrän leikkausta lievempiä käytettävissä olevia velan järjestelykeinoja ovat velan maksuaikataulun muuttaminen ja luottokustannusten alentaminen. Vakuusvelkoja voidaan järjestellä rajoitetummin kuin vakuudettomia velkoja.

Saneerausmenettelyn kesto ja nopeutettu menettely

Täysimittainen yrityssaneerausmenettely menettelyn aloittamisesta saneerausohjelman vahvistamiseen kestää noin 9 kuukautta. Saneerausohjelmalle ei ole enimmäis- tai vähimmäiskestoa, mutta saneerauskäytännössä ohjelman mediaanikesto on noin kuusi vuotta.

Täysimittaista saneerausmenettelyä pidetään yleisesti raskaana, hitaana ja kalliina. Saneerausohjelma on mahdollista vahvistaa yhtiölle myös niin sanotussa nopeutetussa menettelyssä. Kun etukäteisneuvottelut keskeisten velkojien kanssa on käyty huolellisesti, saneerausohjelmaluonnos on hyvin valmisteltu ja sille on saatu velkojien keskuudessa tarvittava kannatus, nopeimmillaan saneerausmenettely voidaan aloittaa ja saneerausohjelma vahvistaa tuomioistuimessa jopa yhden päivän aikana.

Nopeutetulla saneerausmenettelyllä pyritään minimoimaan ja välttämään yhtiölle saneerausmenettelystä aiheutuvat imagohaitat sekä epävarmuuden aiheuttama vahinko ja vapauttamaan yrityksen resursseja varsinaiseen liiketoiminnan harjoittamiseen.

Yhteydenotot ensisijaisesti

Kimmo Penttilä

Asianajaja, LL.M, HHJ, osakas

Tutustu asiantuntijaan

Jasmin Väisänen

Asianajaja

Tutustu asiantuntijaan

Ota yhteyttä

 • Kuinka voisimme auttaa sinua?
  Jätä viestisi tähän, niin olemme sinuun yhteydessä.

  Oulu

  020 7551 480

  Jyväskylä

  020 7551 490

 • Puhelinnumerosi
 • Lisätieto koskien soittopyyntöäsi
 • Nimesi
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Viesti
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lähetä viesti asiantuntijalle

 • Miten voisin olla avuksesi?

 • Puhelinnumerosi
 • Lisätieto koskien soittopyyntöäsi
 • Nimesi
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Viesti
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.